Sbírejte body!

Nakupujte v prodejnách ZOO shop Benji!

Sbírat body a uplatňovat slevu lze na všech našich pobočkách!
Předložte svou kartu, body Vám budou připsány na Váš bodový účet.

Útrata 50 kč = 1 bod.
1 bod = 1kč sleva

 • Body lze čerpat při dosažení minimálně 20 bodů z nákupu o minimální hodnotě rovnající se uplatňované slevě (t.j.: nákup o minimální hodnotě 20kč).
 • Body se nepočítají za již zlevněné zboží, nebo zboží v akci.
 • Členství v programuje bezplatné.
 • Kartu si smí založit fyzická osoba starší 18 let.
 • Karta je přenosná, sbírat na ni body může kdokoliv.
 • Čerpat body smí pouze majitel karty.
 • Při čerpání je nutná identifikace občanským průkazem či řidičským průkazem (případně pasem).
 • Zákaznická karta je neplatná pokud zakladatel úmyslně uvedl nepravdivé údaje!
 • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit a upravovat tyto všeobecné podmínky zákaznického programu. Též si vyhrazuje právo na ukončení zákaznické programu.
 • O případném ukončení programu budou zákazníci informováni na facebooku, případně zde na oficiálních stránkách.
 • Odcizení, nebo ztrátu karty je třeba co nejdříve nahlásit na nejbližší pobočce. Původní karta bude zablokována a Vám bude předána nová. O své nevyčerpané body nepřijdete, budou Vám automaticky na novou kartu převedeny.
 • Ztrátu karty můžete nahlásit mailem i telefonicky. Od toho okamžiku bude karta zablokována a vystavíme Vám novou. Tu si budete moci vyzvednout na pobočce, kde jste hlásili ztrátu a nebo popřípadě uveďte město, kde si budete chtít novou kartičku vyzvednout.
 • Ochrana osobních údajů věrnostních karet v prodejnách ZOO Shop Benji.


  Dle nařízení evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27 dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (známé jako GDPR).


  1) Odpovědnost za ochranu osobních údajů.
  Společnost Pet-Profi Czech s.r.o. (Teplická 215, 407 01 Jílové provozující prodejny Zoo Shop Benji, odpovídá za ochranu osobních údajů v rámci Věrnostního programu zákazníků Zoo Shop Benji.
  Společnost DeCe Computers s.r.o. (Žerotínova 378/9, 405 02 Děčín) jenž spravuje skladový systém společnosti Pet-Profi Czech s.r.o. rovněž nese jistou zodpovědnost – společně se společností Pet-Profi Czech s.r.o. za ochranu osobních údajů, jakožto síťový provozovatel a správce softwarového systému, který má na starosti zabezpečení skladového programu, kde jsou data zákazníků uloženy. Údaje o našich zákaznících mu poskytovány nejsou.


  2) Vaše registrace a účastnické údaje.
  Pokud se účastníte programu věrnostních karet, budeme od Vás požadovat Vaše příjmení (volitelně celé jméno), adresu (ulice, číslo popisné, město) a mail. Ten lze volitelně nahradit telefonem, ale ztratíte tím možnost se zúčastnit některých slevových akcí pro majitele věrnostních karet, které jsou navázány (například) na slevové Vouchery.
  Případné budoucí rozšíření našich služeb, např. mailová upozornění na slevy, novinky, či Newslettery budou zasílány pouze s Vaším svolením.
  Tyto členské údaje uchováváme pod číslem karty na Vašem účtu. Členské údaje vyžadujeme a zpracováváme pouze pro účely Vaší registrace a realizace programu věrnostních karet.
  Též pro identifikaci majitele karty, při čerpání bodů, neboť ty může čerpat pouze zaregistrovaný zákazník osobně.
  Vaše údaje nebudou bez předchozího výslovného souhlasu poskytnuty třetím osobám, ani jiným subjektům. Poskytnuté údaje zákazníků zásadně nepřeprodáváme. Neopustí náš interní server, nebudou uloženy v zahraničí, ani u jakéhokoliv externího poskytovatele úložného prostoru pro data.
  Právním základem pro zpracování osobních údajů během registrace a účasti v programu věrnostních karet, je článek 6 nařízení evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27 dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


  3) Vaše údaje při sbírání bodů.
  Použijete-li Vaši kartu v našich obchodech, uloží se v našem interním systému, který není veřejně přístupný. Zpracováváme v něm pouze údaje o nákupu (tj. zboží, výše platby, měna, výše slevy, v které prodejně bylo zboží nakoupeno a datum transakce a údaje o uplatnění bodů).
  Vzhledem k povaze zboží nelze s nasbíraných informací zjistit žádné citlivé informace, ale pouze druh chovaného zvířete, či zvířat.
  Údaj o počtu Vámi nasbíraných bodů je k dispozici na každém pokladním dokladu.


  4) Reklama a průzkum trhu
  V současné době poskytnuté údaje (mail, telefon) nikterak nevyužíváme k zasílání jakýchkoliv forem reklam, ani k průzkumu trhu (např. zasílání dotazníků).
  Pokud by se v budoucnu mělo něco v tomto směru změnit, budete předem informováni na prodejnách, a bude na vašem zvážení, jestli budete mít zájem odebírat (pouze prostřednictvím mailu, v žádném případě ne přes sms) nějakou formu reklamy na zboží, Newsletteru , či upozornění na slevy.
  Pokud poskytnete souhlas k zasílání reklam, či upozornění na slevy, Bude stejně možné (prostřednictvím mailu, či osobně pobočce) ho odvolat.


  5) Doba uchovávání údajů
  Vaše členské údaje uchováváme po dobu Vaší účasti v programu věrnostních karet. Po jejím skončení budou Vaše údaje okamžitě vymazány a dojde ke skartaci podepsaného přihlašovacího formuláře
  . Výjimku může tvořit situace, kdy kvůli právním předpisům (zejména daňových) ukládaly povinnost tyto údaje nadále uchovávat.
  V takovém případě dojde ke skartaci i vymazání údajů po uplynutí 10 let.
  V případě, že věrnostní karta přestane být využívána bez udání důvodu, dojde automaticky ke skartaci všech údajů po uplynutí 5 let od posledního nákupu a to na konci daného pátého kalendářního roku.
  Dojde-li v daném městě, kde si zákazník pořídil věrnostní kartu, a kde kartu používal, ke zrušení pobočky ZOO Shop Benji (a jiná není v blízkém okolí), dojde ke skartaci a vymazání všech údajů o zákazníkovi po uplynutí 5 let (na konci pátého kalendářního roku), pokud zákazník nezačne svou kartu využívat na jiné pobočce.
  Vaše údaje týkající se jakékoliv komunikace s firmou (např. prostřednictvím mailu), kde bude třeba uvést některý z osobních údajů (např. jméno, či adresa). Uchováváme po dobu nezbytně nutnou.
  Výjimkou jsou případy, kde by stanovily právní předpisy lhůtu delší, a nebo pokud z odůvodněného důvodu nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší, v souvislosti s konkrétním případem (nejen pro majitele věrnostních karet, ale pro všechny zákazníky se to může týkat například reklamací, či výkupu zvířat od drobných chovatelů).


  6) Vaše práva
  Na vyžádání Vás budeme informovat, zda a jaké údaje jsou o Vás uchovávány. Za předpokladu dodržení zákonných požadavků máte právo na opravu, omezení zpracování či vymazání takových údajů.
  Můžete zároveň odvolat jakýkoliv souhlas, který jste předtím poskytli, či vznášet námitku proti zpracování.
  Nárok na úpravu, či vymazání údajů lze vznášet přímo na prodejně ZOO Shop Benji, kde jste svou kartu založili. V jednodušších případech Vám bude vyhověno ihned (podmínkou je, že bude v dané chvíli na prodejně přítomna odpovědná osoba – vedoucí).
  V případech, na něž nejsou pracovníci pobočky odborně způsobilí, nebo nemají k uloženým informacím okamžitý přístup, či nemají oprávnění s nimi nakládat (například některá data uložená na firemním serveru), bude požadavek předán na centrálu v Jílovém a vyřízen nejpozději do 14 dnů od podání žádosti.
  Žádost lze podat i přímo na centrálu v Jílovém (Teplická 215  407 01 Jílové), případně na mail krmiva@petprofi.cz.
  V případě, že by byl vyžadován odborný zásah firmy, jenž provozuje naši podnikovou síť (DeCe Computers s.r.o.) může být lhůta výjimečně prodloužena, ale v žádném případě nesmí překročit 1 měsíc (výjimečné okolnosti mohou nastat například, v době dovolených).
  Jste rovněž oprávněni podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad ochrany Vašich osobních údajů.


  Soubory cookie : Tento web nesbírá žádné informace o návštěvnících. Vaše anonymita je zaručena.